Skip to content

Efficiëntie en tijdswinst: ervaringen met het Vastgoedinformatieplatform in een notariskantoor

Het Vastgoedinformatieplatform, dat gevalideerde vastgoedinformatie eenvoudig opvraagbaar en snel verkrijgbaar maakt, draait medio 2024 op volle toeren. Om een beter beeld te krijgen van de impact van het Vastgoedinformatieplatform in de praktijk, spraken we met Helena Verwimp, Notaris bij kantoor TRIAU & VERWIMP in Rotselaar.

De gemeente Rotselaar is in december 2023 van start gegaan met het Vastgoedinformatieplatform. De laatste gemeenten volgden in de loop van januari 2024. Ondertussen verlopen alle aanvragen voor ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ via het Vastgoedinformatieplatform.

Tijdswinst in werkprocessen

Notaris Verwimp vat haar ervaring met de werking van het Vastgoedinformatieplatform goed samen: "Vroeger moesten wij zelf verschillende websites raadplegen of diensten aanschrijven om een volledig dossier klaar te maken om de informatie vervolgens te kunnen verwerken in een akte. Vandaag kunnen we met het Vastgoedinformatieplatform onze aanvraag doen op één platform.”

Niet alleen die centrale uitwisseling via één platform is een voordeel, ook het gemak van het digitaal aanvragen speelt een belangrijke rol: “Op die manier is voor een deel van de gegevens die we nodig hebben voor een akte het proces al veel eenvoudiger geworden. Dit is niet alleen minder administratieve opvolging, het werkt ook gewoon sneller, waardoor we meer tijd hebben voor de rest van ons werk en onze eigenlijke toegevoegde waarde als juridische gids voor onze klanten."

Van verschillende veldwegen naar één snelweg

Het Vastgoedinformatieplatform is dus goed op weg om haar doel te bereiken: hét platform worden voor de aanvraag en aflevering van vastgoedgerelateerde informatie in Vlaanderen. Voor het product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht' is dat vandaag al het geval. De toekomstige uitbreidingen naar andere producten zullen die centrale rol als gegevensdelingsplatform verder versterken.

Notaris Verwimp gebruikt een mooie metafoor om het verschil met de voormalige manier van werken te schetsen: "Vroeger moesten we tien veldwegen gebruiken om ons doel te bereiken, terwijl er nu een mooie snelweg is aangelegd. Hopelijk kunnen er nog meer op- en afritten bij komen."

Hoewel de doorlooptijd van aanvragen verschilt per gemeente, merkt de notaris op dat de meeste gemeenten erin slagen om ruim binnen de termijn van 30 dagen te antwoorden. "Die is gemiddeld gezien gedaald sinds de invoering van het Vastgoedinformatieplatform, al blijven er nog verschillen tussen de verschillende gemeenten. Gelukkig slagen de meesten er wel in om binnen 30 dagen te antwoorden. Zeker voor het opstellen van een compromis, waar er vaak meer tijdsdruk op zit, maakt dit een verschil."

Het is uiteraard de bedoeling dat alle gemeenten vlot hun taak van gemeentelijke dataverrijking en kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren. We streven er dan ook naar om vanaf de zomer van 2024 overal een doorlooptijd van maximum 20 dagen te halen. Athumi mikt op een verdere verlaging van de doorlooptijden dankzij bijkomende digitaliseringsacties.

Platform in volle groei

In de eerste werkingsmaanden van het Vastgoedinformatieplatform is het normaal dat er nog een leercurve is bij alle gebruikers. Notaris Verwimp legt uit dat proactieve communicatie een belangrijke rol speelt: "Het is niet meer mogelijk om aanvragen te annuleren nadat ze ingediend zijn. Het gebeurt echter dat een klant ons vraagt om een dossier op te starten en hier kort nadien op terugkomt. We moeten er dus op letten om klanten goed te informeren over de kosten die vanaf de opstart verbonden zijn aan de opvraging van de vastgoedinlichtingen.”

Daarnaast kan de standaardisering van het Vastgoedinformatieplatform, die enerzijds de eerder vernoemde voordelen heeft, er anderzijds ook voor zorgen dat er in bepaalde gemeenten minder informatie wordt gedeeld in vergelijking met voorheen. Notaris Verwimp: “In de gemeente Rotselaar leverde men vóór VIP een heel volledig dossier af met meteen alle bijhorende vergunningsdocumenten. Om de potentiële koper goed te beschermen is het wenselijk om de huidige set aan gegevens nog verder uit te breiden in de toekomst.

Naarmate alle gebruikers meer vertrouwd zijn met systeem, zal de efficiëntie nog verder toenemen, en daarnaast blijft Athumi verder werken aan uitbreidingen en verbeteringen aan het Vastgoedinformatieplatform. Dit gebeurt trouwens in alle openheid: stakeholders kunnen de stand van zaken van nieuwe ontwikkelingen bekijken, en zelf suggesties doen.

Blik op de toekomst

Het gesprek met notaris Helena Verwimp maakt duidelijk dat er met het Vastgoedinformatieplatform een belangrijke digitale omwenteling heeft plaatsgevonden op het gebied van de uitwisseling van vastgoedinformatie in Vlaanderen. Aanvragen verlopen sneller en efficiënter en aangezien de snelweg nu geopend is, zullen er in de toekomst veel gemakkelijker nieuwe producten, zoals de bodeminlichtingen, mee opgenomen kunnen worden.

Meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform op de website van Athumi