Skip to content

Het oprichtingsdecreet

We leggen als neutrale partij mee het fundament voor de ontwikkeling van de data-economie. Met een sterk juridisch kader als basis zorgt ons datanutsbedrijf ervoor dat consumenten, bedrijven en overheden in vertrouwen data beter kunnen beheren en laten samenwerken. Het oprichtingsdecreet legt onze verantwoordelijkheden vast en opent nieuwe deuren voor innovatieve bedrijven.

Ons bedrijf werd officieel opgericht op 28 december 2022 met als doelstelling veilige gegevensdeling en datasamenwerking in datagedreven ecosystemen te stimuleren, met aandacht voor de bescherming van de gegevens van de burgers en met minimale administratieve lasten.

Onze verantwoordelijkheid is:

  • de ontwikkeling van nieuwe toepassingen rond datadeling
  • het faciliteren van veilige gegevensdeling tussen entiteiten
  • het vervullen van een hefboomfunctie om de data-economie aan te wakkeren
  • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies over de ontwikkeling en het beheer van nieuwe toepassingen voor gegevensdeling
  • de ontwikkeling en het beheer van datakluizen voor burgers
  • de ontwikkeling en het beheer van een platform om metagegevens van overheden en burgers geïntegreerd te delen
  • de ontwikkeling en het beheer van een platform om veilig transacties tussen burgers en overheden af te handelen

Verder voorziet het oprichtingsdecreet in belangrijke regels over het beheer en bestuur van ons datanutsbedrijf:

Blijf verbonden met Athumi