Ontmoet Athumi tijdens het Flanders Technology & Innovation festival van 15 tot 24 maart

Skip to content

Adviescomité

Om het goed beheer en bestuur te ondersteunen, wordt de raad van bestuur van Athumi conform het oprichtingsdecreet in haar activiteiten bijgestaan door een adviescomité, dat benoemd wordt door de Vlaamse regering.

Het comité:

 • geeft aanbevelingen vanuit het oogpunt van de bescherming van de persoonsgegevens van de burger
 • legt het kader vast voor het beleid rond het gebruik van en toegang tot persoonsgegevens die via toepassingen van [bedrijfsnaam] worden ontwikkeld
 • is verantwoordelijk voor het ontwerp van een gecoördineerd veiligheidsbeleid en –beheer
 • beslist over vragen voor toegang tot toepassingen
 • is samengesteld uit leden die zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het vlak van bescherming van persoonsgegevens van burgers, datatechnologieën en informatieveiligheid
 • bestaat uit drie vaste en drie plaatsvervangende leden, aangesteld voor zes jaar

Volgende leden maken van 2023 tot 2029 deel uit van het adviescomité:

Vaste leden

 • Magali Feys (voorzitter)
 • Saan Vandendriessche
 • Toon Coppens

Plaatsvervangende leden

 • Annelies Heyvaert
 • Bavo Van den Heuvel
 • Nicolas Deruytter

Het is de expliciete bevoegdheid van één van de regeringscommissarissen om erop toe te zien dat de adviezen van het comité overeenstemmen met de vereisten uit het oprichtingsdecreet.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.