Skip to content

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van ons datanutsbedrijf. Onze voorzitter en de bestuursleden bepalen de strategische koers van onze onderneming. De regels voor deugdelijk bestuur bepalen de werking ervan. Elk bestuurslid ondertekent de code voor belangenconflicten en vertrouwelijkheid, het deugdelijk bestuur charter en de deontologische code.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:

 • het strategisch beleid
 • de belangrijke beslissingen
 • het formuleren van doelstellingen
 • de vertegenwoordiging van ons bedrijf
 • op basis van aanbevelingen van het adviescomité de voorwaarden voor toegang tot de toepassingen van athumi bepalen

De koers die de raad van bestuur uitzet wordt in de praktijk gebracht door het management.

Daarnaast voorziet het oprichtingsdecreet van athumi enkele controlemechanismen die het goed beheer en bestuur mee garanderen:

 1. Het adviescomité is benoemd door de Vlaamse Regering en adviseert de raad van bestuur over:
  1. het beleid rond het gebruik van, en toegang tot de persoonsgegevens die via het Vlaams Datanutsbedrijf worden gedeeld
  2. het ontwerp van een gecoördineerd veiligheidsbeleid en -beheer
  3. vragen tot toegang tot een toepassing van athumi
 2. De Regeringscommissarissen controleren of de werking overeenstemt met het recht, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst en op vlak van begroting en financiën.

De raad van bestuur van athumi wordt samengesteld uit minstens zes en maximaal tien bestuurders voor ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering. De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit:

Blijf verbonden met Athumi