Skip to content

VSDS: Vlaamse Smart Data Space

De Vlaamse Smart Data Space (VSDS) is een product van Digitaal Vlaanderen en maakt dynamische data – afkomstig van sensoren en toestellen zoals verkeerslichten of camera’s – en hun contextinformatie vlot beschikbaar voor gebruikers dankzij een innovatieve aanpak (Linked Data Event Stream of LDES).

Hoe werkt VSDS?

De Vlaamse Smart Data Space werkt op basis van volgende principes:

Open standaarden

Om data te kunnen samenvoegen en te laten samenwerken, zijn standaarden en specificaties nodig. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het opslaan, aanbieden en delen van data, zowel op technisch als op semantisch gebied.

Voor het standaardiseren van datastromen werkt de VSDS volgens de principes van OSLO.

Kant-en-klare software bouwblokken

Er zijn een aantal bouwstenen (softwarecomponenten) beschikbaar waarmee geïnteresseerde partijen meteen aan de slag kunnen.

Zo zijn er opensourcesoftware-oplossingen voor het consumeren, koppelen en publiceren van gelinkte data. Dat is schaalbaar en efficiënt, en elke partij kiest zelf welke data ze willen delen.

Data ontsluiten met de VSDS – praktische voorbeelden

De deeleconomie en openbaar vervoer

Informatie-silos laten de kracht van data onbenut. De meerwaarde ontstaat in de combinatie van verschillende datastromen. Denk aan data over de vertrektijden van treinen en bussen en data over de beschikbaarheid van deelfietsen. De waarde van data neemt exponentieel toe naarmate een gebruiker meerdere data (het weer, de luchtkwaliteit ...) over domeinen heen (mobiliteit, klimaat…) met elkaar kan linken.

Water

Een ander voorbeeld is data rond water, zoals de waterkwaliteit, grondwaterstanden en het waterdebiet van rivieren en stromen. Verschillende partijen zoals gemeenten, nutsbedrijven, de Vlaamse Milieumaatschappij en private bedrijven voeren observaties uit met hun eigen sensoren. De data die hieruit voortvloeien slaan ze op in eigen datasystemen.

Een gedecentraliseerd data-ecosysteem als de VSDS gebruikt datastandaarden en softwarebouwstenen om die data opvraagbaar te maken voor andere partijen binnen het data-ecosysteem. Het gevolg is dat de data ook voor andere partijen bruikbaar worden, wat interessante kruisbestuivingen mogelijk maakt. En niet alleen het water maar ook de data stromen.

an image of a light bulb

VSDS - een product van Digitaal Vlaanderen

Voor de meest recente informatie over VSDS kan je terecht bij Digitaal Vlaanderen.

Lees meer over VSDS

Veelgestelde vragen over VSDS

Wat betekent de afkorting VSDS?

VSDS staat voor Vlaamse Smart Data Space en is gebaseerd op een innovatieve aanpak voor het decentraal publiceren van dynamische snel veranderende gegevens (bijvoorbeeld afkomstig van sensoren) in combinatie met contextdata. Dankzij het gebruik van innovatieve Linked Data Event Streams (LDES) - een nieuwe standaard voor gegevenspublicatie - worden meer data meer inzetbaar voor meer bedrijven.

Wat kunnen bedrijven met de VSDS?

De Vlaamse Smart Data Space zorgt ervoor dat bedrijven gemakkelijk verschillende soorten data kunnen samenvoegen. Het biedt een oplossing voor het kostenefficiënt publiceren van grote hoeveelheden data onafhankelijk van de toepassing, ook voor historische gegevens.

Blijf verbonden met Athumi