Skip to content

De Vlaamse Smart Data Space (VSDS)

De VSDS stelt bedrijven, overheden en organisaties in staat in vertrouwen deel te nemen aan de data-economie door op een innovatieve manier dynamische data (bijvoorbeeld afkomstig van sensoren en wearables) en meer statische contextdata te publiceren in een data space. Dankzij de inzet van een Linked Data Event Stream (LDES) komen tal van voordelen voor zowel aanbieders als gebruikers van data binnen bereik. Meer data leiden tot meer innovatie.

Hoe werkt VSDS?

De Vlaamse Smart Data Space werkt op basis van volgende principes:

Open standaarden

De VSDS zorgt ervoor dat data van bedrijven en overheden meer inzetbaar zijn voor meer bedrijven en sectoren. Door middel van de data space kunnen gegevens samenwerken en verrijkt worden.

Om dit te doen zijn standaarden en specificaties nodig. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over het opslaan, aanbieden en delen van data, zowel op technisch als op semantisch gebied.
Voor het standaardiseren van datastromen werkt de VSDS volgens de principes van OSLO.

Kant-en-klare software bouwblokken voor organisaties

De VSDS biedt softwarecomponenten aan die duurzame datadeling mogelijk maakt. Dit verlaagt de drempel voor bedrijven, overheden en organisaties om ermee aan de slag te gaan.

Het aanbod bestaat uit bouwstenen waarmee geïnteresseerde partijen meteen aan de slag kunnen. Er zijn opensourcesoftware-oplossingen voor het consumeren, koppelen en publiceren van gelinkte data, uiteraard volgens dezelfde standaarden. Dat is schaalbaar en efficiënt, en elke partij kiest zelf welke data ze willen delen.

Dit alles zorgt ervoor dat een nieuw potentieel van voorheen moeilijk bruikbare informatie beschikbaar wordt, en dat die data inzetbaar worden. Hierdoor kunnen bedrijven zich focussen op het ontwikkelen van nieuwe toepassingen met die data.

Data-ecosysteem voor bedrijven en overheden

Vanzelfsprekend functioneert de VSDS-omgeving als een data-ecosysteem: een netwerk waarbinnen partijen in vertrouwen en met controle data kunnen uitwisselen.

Dit zorgt voor een gelijk speelveld waarin toepassingen ontwikkeld kunnen worden. Dit ecosysteem vormt een intelligent dataknooppunt dat samenwerkingen mogelijk maakt en nieuwe businessmodellen faciliteert. Het neemt drempels weg voor organisaties, bedrijven en overheden die toegang willen tot data van derden.

Governance

Voor een vlotte samenwerking tussen partijen zijn heldere afspraken nodig. Zo ook voor het onderhoud en voortbestaan van de bouwstenen. Hoe up-to-date zijn de bouwstenen? Wie mag of kan ze opzetten en onderhouden? Ook daar wordt aandacht aan besteed.

Governance zorgt voor dit noodzakelijke kader dat helpt bij eenduidige werkwijzen, transparante processen en duidelijke regels. Dit gebeurt uiteraard op alle niveaus:

  • technisch
  • semantisch
  • organisatorisch
  • juridisch

De decretale waarborgen van ons bedrijf omvatten ook de Europese richtlijnen. Als Vlaams overheidsbedrijf met internationale ambities voegen wij ons ook naar de Europese wet- en regelgeving.

Meer informatie is te vinden op het Vlaamse Smart Data Space-portaal.

Data ontsluiten met de VSDS – 2 praktische voorbeelden

De deeleconomie en openbaar vervoer

Informatie-eilanden laten de kracht van data onbenut. De meerwaarde ontstaat in de combinatie. Denk aan data over de vertrektijden van treinen en bussen en data over de beschikbaarheid van deelfietsen. De waarde van data neemt exponentieel toe naarmate een gebruiker meerdere data (het weer, de luchtkwaliteit ...) over domeinen heen (mobiliteit, klimaat…) met elkaar kan linken.

Water

Een ander voorbeeld is data rond water, zoals de waterkwaliteit, grondwaterstanden en het waterdebiet van rivieren en stromen. Verschillende partijen zoals gemeenten, nutsbedrijven, de Vlaamse milieumaatschappij en private bedrijven voeren observaties uit met hun eigen sensoren. De data die hieruit voortvloeien slaan ze op in eigen datasystemen.

Een gedecentraliseerd data-ecosysteem als de VSDS gebruikt datastandaarden en softwarebouwstenen om die data opvraagbaar te maken voor andere partijen binnen het data-ecosysteem. Het gevolg is dat de data ook voor andere partijen bruikbaar worden, wat interessante kruisbestuivingen mogelijk maakt. En niet alleen het water maar ook de data stromen.

Vlaamse ambitie voor uw business

Met de Vlaamse Smart Data Space vervult Vlaanderen een pioniersrol in Europa. Deze technologische innovatie maakt veilige datasamenwerking mogelijk en creëert kansen en mogelijkheden voor bedrijven en organisaties.

Wilt u ook vooroplopen in de data-economie? Kansen voor uw business benutten vanuit inzetbare data? Ontdek dan welke initiatieven en projecten interessant zijn voor uw activiteiten.

Bekijk onze huidige projecten

Veelgestelde vragen over VSDS

Wat betekent de afkorting VSDS?

VSDS staat voor Vlaamse Smart Data Space en is gebaseerd op een innovatieve aanpak voor het decentraal publiceren van dynamische snel veranderende gegevens (bijvoorbeeld afkomstig van sensoren) in combinatie met contextdata. Dankzij het gebruik van innovatieve Linked Data Event Streams (LDES) - een nieuwe standaard voor gegevenspublicatie - worden meer data meer inzetbaar voor meer bedrijven.

Wat kunnen bedrijven met de VSDS?

De Vlaamse Smart Data Space maakt het mogelijk dat bedrijven dynamische en meer statische data vlot met elkaar kunnen combineren. Het biedt een oplossing voor het kostenefficiënt en toepassingsonafhankelijk publiceren van volumineuze data, ook voor historische gegevens.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op vertrouwen in datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.