Skip to content

OSLO: Open Standaarden voor Linkende Organisaties

OSLO is een product van Digitaal Vlaanderen waarmee ze inzetten op semantische interoperabiliteit. Zo willen ze een eenduidige standaard creëren voor de uitwisseling van informatie. Het doel: zorgen voor meer samenhang, een betere begrijpbaarheid en een betere vindbaarheid van informatie en dienstverlening. Zo kan iedereen data makkelijker gebruiken.

Hoe Athumi OSLO gebruikt

De OSLO-standaarden zorgen ervoor dat data probleemloos tussen informatiesystemen stromen en maken data-uitwisseling en data-ecosystemen mogelijk. 

In een data-gedreven economie is het gebruik van datastandaarden een cruciale factor voor succes. Zonder datastandaarden zou deze data-economie niet efficiënt functioneren.

De voordelen van het gebruik van standaarden zijn:

  • een verhoging van de kwaliteit van de gegevens
  • de gegevensintegratie die makkelijker verloopt
  • lagere ontwikkelingskosten
an image of a light bulb

OSLO - een product van Digitaal Vlaanderen

Voor de meest recente informatie over OSLO kan je terecht bij Digitaal Vlaanderen

Lees meer over OSLO

Veelgestelde vragen over OSLO

Waarvan is OSLO de afkorting?
OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid om data gestructureerd te laten samenwerken in internationale data spaces.
Wat kunnen bedrijven met OSLO doen?
OSLO is een mens- en machineleesbaar begrippenkader dat bedrijven helpt om data te laten samenwerken met bedrijven of andere overheden. Dit begrippenkader bevat heldere afspraken voor uw data om aan data-uitwisseling te kunnen doen. Daarnaast is er ook een testplatform voor bedrijven zodat deze kunnen nakijken of hun data in lijn zijn met de gemaakte afspraken.
Hoe starten met de OSLO-standaard?

We ondersteunden reeds heel wat organisaties naar een vlotte OSLO-opstart. Wilt u zelf met OSLO aan de slag? Bekijk dan zeker eerst even onderstaand stappenplan.

  • Start met het afbakenen van uw project en identificeer de data die u wilt uitwisselen.
  • Maak uzelf vertrouwd met de OSLO-standaarden.
  • Maak uw data mensleesbaar door deze te mappen of te modelleren via OSLO.
  • Maak uw data machineleesbaar, bijvoorbeeld met JSON(-LD).
  • Deel uw opgedane kennis met de OSLO-community.

Door deze stappen te volgen, kunt u beginnen met de OSLO-standaarden en profiteren van de mogelijkheden ervan.

Blijf verbonden met Athumi