Skip to content

Open Standaarden voor Linkende Organisaties - OSLO-standaarden

Vanuit Het Vlaams Datanutsbedrijf zetten we versterkt in op interoperabiliteit. De OSLO-methodiek zorgt voor een schaalbaar proces en een methode voor de ontwikkeling en adoptie van datastandaarden. Het resultaat van een OSLO-traject is een mens- en machineleesbaar begrippenkader dat het mogelijk maakt dat data cross-sector kan (her)gebruikt worden. Wanneer de data deze standaarden volgt, zal ze vlotter stromen en innovatie versnellen.

De cruciale rol van datastandaarden voor data-economie

De OSLO-standaarden zorgen ervoor dat data probleemloos tussen informatiesystemen kunnen stromen en maken data-uitwisseling en data-ecosystemen mogelijk. In een data-gedreven economie is het gebruik van datastandaarden een cruciale factor voor succes. Zonder datastandaarden zou deze data-economie niet efficiënt functioneren.

De voordelen van het gebruik van standaarden zijn:

 • een verhoging van de kwaliteit van de gegevens
 • de gegevensintegratie die makkelijker verloopt
 • lagere ontwikkelingskosten

Dit is ook van belang in data spaces, die georganiseerd zijn in sectoren zoals energie, gezondheid, mobiliteit enzovoort. Allemaal starten ze met de vaststelling dat ze een basis nodig hebben, een taal om gemakkelijk gestructureerde data te kunnen uitwisselen en zo te linken met elkaar. En allemaal kijken ze naar hoe Vlaanderen het aanpakt, hoe wij met OSLO stopcontacten voor data mogelijk maken.

Al meer dan 10 jaar een inspiratie voor Europa

De vaststelling dat standaardisering nodig is om gemakkelijk gestructureerde data te kunnen uitwisselen en te linken met elkaar, leidde in Vlaanderen in 2012 tot de ontwikkeling van de eerste begrippenkaders. Vandaag kunnen we OSLO niet meer wegdenken. Het is de ruggengraat van heel wat initiatieven zoals deelmobiliteit, hoppinpunten en diploma.

"Vlaanderen is een echte frontrunner op het vlak van interoperabiliteit en realiseert zo mee de ‘single market for data’."
Seth Van Hooland

Seth Van Hooland

Interoperable Europe

De herbruikbaarheid waarborgen van bestaande internationale standaarden (zoals W3C, EU ISA Core Vocabularies, INSPIRE …) en de betrokkenheid verhogen van een groot aantal verschillende belanghebbenden zoals bedrijven, de overheid en academia, zit in de kern van OSLO. Dit maakt dat er momenteel realisaties zijn in meer dan 130 businessdomeinen die in totaal meer dan 9000 definities bevatten.

Quick start guide voor OSLO

De OSLO-standaarden maken data makkelijker (her)bruikbaar. Dankzij machineleesbare begrippen kunnen informatiesystemen met elkaar praten en ontstaat samenhang tussen informatie en data. Op basis van internationale ‘best practices’ is een methodiek ontstaan voor het registreren, ontwikkelen, wijzigen of uitfaseren van een datastandaard.

We doen dit als volgt:

 • Starten vanuit concrete ‘use cases’ waar een nood is aan gegevensdeling.
 • Co-creatiewerkgroepen opzetten en zorgen voor een gelijk speelveld tussen de verschillende belanghebbenden en consensus rond een begrippenkader.
 • Het traject ondersteunen door een kader vastgelegd in ‘Proces & Methode’, waarbij de principes van openheid en transparantie leiden tot een hoge participatie van belanghebbenden.
 • Het resultaat zijn stabiele, kwaliteitsvolle en bruikbare standaarden die op een mens-en machineleesbare manier gebruikt kunnen worden.

De methodiek biedt ook voldoende flexibiliteit voor gecontroleerde wijzigingen en onderhoud van de begrippenkaders en standaarden. Dit alles zorgt ervoor dat de OSLO-datastandaarden makkelijk inzetbaar zijn in een steeds veranderende omgeving.

Vlaamse internationale ambitie voor uw business

Met de OSLO-standaarden vervult Vlaanderen een internationale pioniersrol in Europa. Deze technologische innovatie maakt veilige en efficiënte datasamenwerking mogelijk en creëert kansen en mogelijkheden voor bedrijven en organisaties.

Een groot deel van de scope van OSLO gaat over technische en semantische interoperabiliteit, maar daar stopt het niet bij. Het voorbije jaar ondersteunden we een stijgend aantal inspanningen gericht op het vergroten van juridische en organisatorische interoperabiliteit. Dit maakt OSLO een belangrijke randvoorwaarde om meer digitaal te kunnen worden en om écht werk te maken van digitale transformatie.

Wilt u ook vooroplopen in de data-economie? Meer weten over OSLO en wat dit kan betekenen voor uw bedrijf? Ontdek de mogelijkheden.

Neem contact op met ons

Veelgestelde vragen over OSLO

Waarvan is OSLO de afkorting?
OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisaties. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid om data gestructureerd te laten samenwerken in internationale data spaces.
Wat kunnen bedrijven met OSLO doen?
OSLO is een mens- en machineleesbaar begrippenkader dat bedrijven helpt om data te laten samenwerken met bedrijven of andere overheden. Dit begrippenkader bevat heldere afspraken voor uw data om aan data-uitwisseling te kunnen doen. Daarnaast is er ook een testplatform voor bedrijven zodat deze kunnen nakijken of hun data in lijn zijn met de gemaakte afspraken.
Hoe starten met de OSLO-standaard?

We ondersteunden reeds heel wat organisaties naar een vlotte OSLO-opstart. Wilt u zelf met OSLO aan de slag? Bekijk dan zeker eerst even onderstaand stappenplan.

 • Start met het afbakenen van uw project en identificeer de data die u wilt uitwisselen.
 • Maak uzelf vertrouwd met de OSLO-standaarden.
 • Maak uw data mensleesbaar door deze te mappen of te modelleren via OSLO.
 • Maak uw data machineleesbaar, bijvoorbeeld met JSON(-LD).
 • Deel uw opgedane kennis met de OSLO-community.

Door deze stappen te volgen, kunt u beginnen met de OSLO-standaarden en profiteren van de mogelijkheden ervan.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.

Partners

We realiseren producten en oplossingen in data spaces altijd door samen te werken. Met onze partners zetten we Vlaanderen op de kaart als wereldspeler in datatech.

idlab
mict
meemoo
victor
tenforce
pwc mono
nsx
mivb
its.be
cipal schaubroeck
europese commissie
autodelen.net
centrum informatica brussels gewest
bosa
ugent
imec