Skip to content

Missie

We zijn ervan overtuigd dat we nieuwe welvaart zullen aanboren wanneer consumenten en bedrijven de controle over hun gegevens behouden. Deze overtuiging reflecteert zich in onze missie om data-uitwisseling te stimuleren en faciliteren. Daarbij staat de activering van innovatieve data-oplossingen bij bedrijven en de controle over data centraal.

Wij geloven dat:

 • we uit meer data meer inzichten zullen halen, die voor vooruitgang in economie en samenleving zullen zorgen
 • we in een context met meer vertrouwen meer en betere data zullen kunnen doen stromen, die tot nieuwe diensten zullen leiden
 • we transparante data-ecosystemen moeten faciliteren waar bedrijven en burgers terecht vertrouwen in stellen
 • er een ééngemaakte Europese dataruimte moet komen om dit alles ook buiten Vlaanderen mogelijk te maken

We staan ten dienste van:

 • bedrijven → door data meer inzetbaar te maken effenen wij het pad voor nieuwe commerciële diensten en producten
 • consumenten → door meer controle te garanderen over persoonlijke gegevens en zo een veilige deelname aan innovatieve diensten mogelijk te maken

Ons bedrijf bouwt aan:

 • een intelligente verkeerswisselaar van data:
  = een neutrale derde partij die vertrouwen kan bieden.
  = een gelijk speelveld voor alle partijen.
  = een antwoord op de uitdagingen van een datagedreven economie door noodzakelijke infrastructuur aan te bieden zonder de markt te verstoren.
 • persoonlijke datakluizen:
  = veilige en beschermde opslag van persoonsgegevens.
  = actief toestemmingsbeheer en meer controle over wie welke gegevens ziet.
  = de basis voor meer vertrouwen van de burger in de data-economie.

Blijf verbonden met Athumi