Skip to content

Historiek en wettelijk kader

Het Kabel- en Leidinginformatieplatform is er niet zomaar gekomen. Op deze pagina lees je de geschiedenis en het wettelijk kader van het platform.

an image of a light bulb

This page is only available in Dutch.

Historiek

Langs de 64.000 kilometer openbare weg in Vlaanderen ligt ruim 600.000 kilometer aan kabels en leidingen of omgerekend 9 meter kabels en leidingen per meter weg. Dit is het logische gevolg van het feit dat de meeste woningen voorzien zijn van verschillende nutsvoorzieningen zoals telefoon, elektriciteit, teledistributie, water en aardgas.

Geregeld doen er zich ongevallen voor waarbij grondwerken schade veroorzaken aan ondergrondse kabels en leidingen. Gelukkig zijn de gevolgen van deze ongevallen niet altijd zo dramatisch als bij de gasramp in Gellingen maar er is altijd een impact op de veiligheid van de werknemers die de graafwerken uitvoeren. Daarnaast is er bijna altijd overlast voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven: stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, ontruiming van woningen en bedrijven... Indirect kan er ook milieuschade optreden. Het herstellen van de aangerichte schade heeft vanzelfsprekend ook een financiële impact op de gemeenschap.

Het is dus belangrijk om graafschade te voorkomen. Daarom werd KLIP in het leven geroepen.

Voor 2007: voor KLIP bestond

Als je vóór 2007 graafwerken wilde uitvoeren, moest je als planaanvrager:

 1. bij de gemeente(s) de contactinformatie opvragen van de kabel- en leidingbeheerders (KLB’s) aanwezig in die gemeente(s);
 2. alle KLB’s individueel aanschrijven;
 3. de ontvangen antwoorden en bijhorende kaarten onder allerlei vormen zelf verzamelen.

Aangezien elke planaanvrager afzonderlijk de kabel- en leidingbeheerders aan moest schrijven, kregen de KLB’s deze aanvragen onder allerlei vormen binnen, waardoor het antwoordproces en de opvolging ervan moeilijk geautomatiseerd kon worden.

2007-2015: één uniforme digitale aanvraag

Sinds 2007 maakt KLIP het mogelijk via één elektronische aanvraag de kabel- en leidinginformatie (liggingsplannen, voorzorgsmaatregelen, …) op te vragen bij de beheerders die op de plaats van de geplande werken actief zijn. Het gebruik van KLIP bij grondwerken in Vlaanderen is verplicht sinds 1 september 2009. Hiermee werd alvast een einde gemaakt aan de vorige omslachtige en minder rechtszekere planaanvraagprocedure.

 1. De kabel- en leidingbeheerders duiden in KLIP de zone aan waarbinnen ze kabels en/of leidingen in beheer hebben.
 2. Een planaanvrager surft naar KLIP en duidt de zone van de geplande grondwerken aan.
 3. KLIP vergelijkt de planaanvraagzone met de KLB-zones en stuurt de planaanvraag door naar de betrokken KLB’s.
 4. Indien de KLB in de gevraagde zone kabels of leidingen beheert, stuurt deze de informatie daarover rechtstreeks naar de planaanvrager, zonder tussenkomst van het KLIP.
 5. De aanvrager ontvangt de antwoorden en bijhorende kaarten onder allerlei vormen (papier, CD-ROM, PDF, ...).

Sinds 2015: één uniform digitaal plan

In deze digitale fase zorgt KLIP niet alleen voor een uniforme planaanvraag, maar ook voor een centrale planafhandeling.

 1. De kabel- en leidingbeheerders duiden in KLIP de zone aan waarbinnen ze kabels en/of leidingen in beheer hebben.
 2. Een planaanvrager surft naar KLIP en duidt de zone van de geplande grondwerken aan.
 3. KLIP vergelijkt de planaanvraagzone met de KLB-zones en stuurt de planaanvraag door naar de betrokken KLB’s.
 4. Indien er kabels of leidingen in zijn beheer aanwezig zijn, stuurt de KLB zijn plandata in IMKL_formaat door naar KLIP.
 5. KLIP bundelt de aangeleverde IMKL-plandata tot één uniform digitaal plan met het GRB als achtergrond.
 6. De planaanvrager kan het geïntegreerde digitale plan raadplegen via het KLIP-portaal of een bestand downloaden voor offline gebruik in de KLIP-app voor Android, iOS en Windows.
 7. De grondwerken kunnen starten.

Deze aanpak biedt de volgende bijkomende voordelen:

 • Je moet niet langer zelf opvolgen welke kabel- en leidingbeheerders al hebben geantwoord. KLIP doet dit voor jou.
 • Je moet niet langer zelf afzonderlijke plannen integreren tot één plan. KLIP verzamelt de antwoorden in één geïntegreerd digitaal plan dat je sneller en eenvoudiger kan interpreteren.
 • Heel wat professionele planaanvragers (zoals o.a. studiebureaus) tekenden vroeger de plannen over voor verder gebruik in de eigen toepassingen, wat een tijdrovend en foutgevoelig proces was. Nu kan je plandata in IMPKL-vectorformaat downloaden, waarna je deze in je eigen werkomgevingen kan inlezen.
 • Je ontvangt de plannen sneller. De maximale standaardtermijn voor het ter beschikking krijgen van het plan werd meer dan gehalveerd (7 werkdagen i.p.v. 15 werkdagen). In de praktijk krijg je de plannen vaak zelfs binnen één dag.
 • Sinds 2018 is er ook een KLIP-app voor Android, iOS en Windows waarmee je je plannen offline op je laptop of tablet kan bekijken.

Wettelijk kader

Bekijk het huidige KLIP-decreet of het decreet met historiek.

KLIP-decreet

KLIP is slechts effectief in het voorkomen van graafschade als alle betrokkenen er gebruik van maken. Het KLIP-decreet van 14 maart 2008 over de ontsluiting en uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen, biedt het wettelijk kader voor het gebruik en de werking van KLIP.

Verplichte aanvraag sinds 2009

Sinds 01/09/2009 zijn alle kabel- leidingbeheerders verplicht om zich in KLIP te registreren en aan te geven binnen welke zone ze actief zijn. Bovendien moet iedereen die grondwerken plant, een KLIP-planaanvraag indienen.

Door een koppeling tussen het (Vlaamse) KLIP en het (federale) KLIM volstaat een planaanvraag in KLIP voor grondwerken in Vlaanderen. Het KLIM is een federaal meldpunt voor grondwerken in de buurt van hoogspanningsleidingen en installaties die gasachtige en andere producten vervoeren via leidingen.

KLIP Digitale fase en betalend vanaf 2016

In de digitale fase verloopt naast de planaanvraag ook de planafhandeling via KLIP.

Vanaf 01/01/2016 betaal je 10 euro voor een planaanvraag. Met deze inkomsten financiert de Vlaamse overheid de dienstverlening en het verdere onderhoud van KLIP. De standaardtermijn voor de planafhandeling wordt gehalveerd van 15 werkdagen tot 7 werkdagen.

Sinds 01/01/2018 hanteren we verschillende tarieven voor KLIP-planaanvragen.

Europese richtlijn kostenreductie breedband

KLIP wordt naar voor geschoven als implementatie van de Europese richtlijn kostenreductie breedband(PDF).

KLIP ontsluit de nodige informatie over bestaande infrastructuur om medegebruik van die infrastructuur mogelijk te maken. De kosten voor de aanleg van snelle telecommunicatienetwerken verminderen daardoor, wat de aanleg moet stimuleren.

Documentatie

Vragen over het KLIP? Bekijk ons documentatieportaal.

Blijf verbonden met het KLIP