Skip to content

De rol van data in de energietransitie

De energietransitie, weg van fossiele brandstoffen en naar meer hernieuwbare energiebronnen die geen co2 en fijn stof uitstoten is volop bezig. Je ziet het aan zonnepanelen die nu al op honderdduizenden daken liggen in Vlaanderen, maar ook aan de installatie van warmtepompen en thuisbatterijen, en de snelle toename van elektrische mobiliteit, zowel op twee als op vier wielen.

Afbeelding blog energietransitie 01

Er worden dus constant nieuwe en veelbelovende stappen gezet, maar toch blijft deze overgang één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Want hoe kunnen we onze energievoorziening verduurzamen, terwijl we ook rekening houden met de behoeften en wensen van burgers en bedrijven?

Het antwoord ligt in data!

Data is de brandstof voor innovatie en artificiële intelligentie. Door data slim te gebruiken en te delen, kunnen we nieuwe oplossingen vinden voor de energievraagstukken van morgen. En Athumi is dé partner voor data-uitwisseling in de energietransitie.

Afbeelding blog energietransitie 02

Als neutrale derde partij is Athumi de enige die de cruciale randvoorwaarden kan bieden om (energie)data vlot en veilig in te zetten:

  • Een veilige en betrouwbare infrastructuur voor het delen van data tussen alle betrokken partijen.
  • Garanties dat data in handen blijft van de eigenaar, en dat deze alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
  • Respect voor de privacy en de autonomie van burgers en bedrijven.
Afbeelding blog energietransitie 03

In de praktijk

We werken momenteel samen met partners aan twee concrete projecten die inzetten op het slim inzetten van data in de energietransitie.

EnergieGrip: data delen voor een betere langetermijnplanning bij netbeheerders

Meer greep krijgen op de energietransitie bij professionele klanten in Vlaanderen, dat is het doel van EnergieGRIP. Door bedrijfsspecifieke informatie te verzamelen kunnen distributienetbeheerders de benodigde capaciteit beter inschatten en anticiperen, zodat het energienet de gevraagde capaciteit en flexibiliteit kan aanbieden.

Afbeelding blog energietransitie 04

In het consortium zitten Elia Asset, Fluvius, Fluxys, Datavillage en uiteraard ook Athumi als neutrale speler. Met deze partijen wordt een proof of concept uitgewerkt, en daarnaast loopt er ook een traject om de langetermijnvisie, architectuur en beheer van EnergieGRIP vorm te geven.

ItsE: informatie over assets over de hele levensduur opvolgen

Assets, dat kan vanalles zijn, maar ItsE focust op apparaten en installaties die aan het elektriciteitsnet gekoppeld zijn, zoals thuisbatterijen, zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Het doel is om een innovatieve applicatie te maken die toelaat informatie over deze assets te registreren en op te vragen.

Hiermee kunnen verschillende doelen bereikt worden op gebied van duurzaamheid:

  • Traceerbaarheid van decentrale assets om zo de levensduur in te schatten en voorzieningen voor hergebruik/recyclage te kunnen treffen.
  • Digitale toegang tot assets voor flexibiliteitsproducten.
  • Ontwikkelen van waardevolle applicaties gedurende de levenscyclus.
Afbeelding blog energietransitie 05

ItsE is een samenwerking tussen Fluvius, KBC, Bebat en Athumi. Naast energie zijn er nog andere domeinen waarbinnen Athumi mee het verschil maakt door meer data meer beschikbaar te maken. Neem een kijkje op onze website om ze te ontdekken.

Meedoen? Heb je ideeën die aansluiten bij onze missie? Contacteer ons met een vraag of voorstel!

Blijf verbonden met Athumi