Skip to content

Partners en afspraken

Het GIPOD is ontstaan als het resultaat van een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en verkeer (AWV), De Lijn, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders (VRN) en Digitaal Vlaanderen.

an image of a light bulb

This page is only available in Dutch.

Sinds de oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf, Athumi, is de verdere ontwikkeling van exploitatie van het GIPOD overgegaan van Digitaal Vlaanderen naar Athumi. De andere partners blijven het GIPOD enerzijds voeden met alle informatie over grondwerken, werken, evenementen en hinder op het openbaar domein. Anderzijds zullen zij het GIPOD optimaal gebruiken om de doelstelling ‘meer synergie en minder hinder’ te verwezenlijken.

Blijf verbonden met het GIPOD