Skip to content

Open data

Gegevens uit het GIPOD worden via verschillende kanalen ontsloten als Open data.

an image of a light bulb

This page is only available in Dutch.

Van GIPOD naar Open data

Open data zijn gegevens die door de overheid verzameld worden en waar geen of minimale gebruiksbeperkingen voor gelden. Een subset van de gegevens die het GIPOD verzamelt worden via volgende kanalen als Open data beschikbaar gemaakt:

  • Linked Data Event Stream
  • Web Map Service
  • Legacy Publieke API

Meer informatie hierover (in het Engels) kan u vinden in onze documentatie.

Daarnaast zijn GIPOD Open data ook ontsloten in de Datavindplaats. Voor al deze Open data geldt de Modellicentie Gratis Hergebruik.

Blijf verbonden met het GIPOD