Skip to content

KLIP voor Kabel- en Leidingbeheerders

Beheert uw organisatie ondergrondse kabels en/of leidingen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, ook op privéterrein?

an image of a light bulb

This page is only available in Dutch.

Dan bent u verplicht om u als KLB te registreren in KLIP. Neem hiervoor contact op met klip@athumi.eu.

Procedure

 1. Zone opladen
  U laadt de zone op waar u kabels en/of leidingen in beheer hebt.
 2. Aanvragen ontvangen
  U ontvangst KLIP-aanvragen van personen die in uw zone graafwerken willen uitvoeren.
 3. Ontvangst bevestigen
  U bevestigd dat u deze aanvraag ontvangen hebt.
 4. Heb u leidingen in de planaanvraagzone?
  Dan moet u de aanvraag beantwoorden met digitale plannen in IMKL-formaat van uw ondergrondse infrastructuur.
 5. Resultaat
  KLIP verwerkt uw antwoord in één overzichtelijk digitaal plan met de antwoorden van alle KLB's.

Plandata in IMKL-formaat

IMKL is het datamodel om plandata uit te wisselen met KLIP en is een uitbreiding op de Europese uitwisselingsstandaard voor kabel- en leidinginformatie (INSPIRE Utility Services, afgekort ‘INSPIRE US’).

Lees meer over het IMKL-formaat en hoe u uw leidinggegevens kan omzetten naar IMKL.

Documentatie

Vragen over het KLIP? Bekijk ons documentatieportaal.

Blijf verbonden met het KLIP