Skip to content

Bij wegenwerken brengt KLIP alle relevante gegevens in kaart

Voorkom graafschade aan kabels en leidingen met KLIP en dien gemakkelijk een planaanvraag in en ontvang binnen 5 dagen alle benodigde informatie.

KLIP brengt alle relevante gegevens in kaart

Het zal u maar overkomen: u voert graafwerken uit en raakt een elektriciteitskabel. U negeerde de nodige verplichte voorzorgsmaatregelen en wordt aansprakelijk gesteld. Het kan echter ook anders: voorkom via KLIP snel én goedkoop graafschade aan kabels en leidingen.

Verplichte planaanvraag

Iedereen die grondwerken uitvoert moet via het Kabel- en Leidinginformatieportaal een planaanvraag doen. Het webportaal KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest en is toegankelijk voor professionele aanvragers en particulieren. Maar voor welke werken moet een planaanvraag ingediend worden? Liesbeth Rombouts (productverantwoordelijke KLIP, Informatie Vlaanderen):

Voor meer werken dan men denkt. Het gaat niet alleen over machinale graafwerken, maar ook over alle werken die een invloed hebben op de bodem, zoals boren of met zware voertuigen op wegen rijden die daar niet op voorzien zijn.

Snel

KLIP is geen centrale databank, maar maakt een efficiënte doorstroming van informatie mogelijk tussen de betrokken partijen. Liesbeth Rombouts: “Het indienen van een planaanvraag duurt maximum vijf minuten. De aannemer vraagt in KLIP de zone op waar hij werken uitvoert. KLIP kijkt welke leidingen en nutsbedrijven in het gebied aanwezig zijn en stuurt de aanvraag door naar alle betrokken partijen. Zij bezorgen vervolgens binnen de vijf dagen de nodige en nuttige informatie. KLIP stuurt tot slot één allesomvattend plan met de info van alle betrokken leidingbeheerders door naar de aanvrager, die de gegevens ter beschikking stelt van de betrokken medewerkers. Dit gebeurt in 74% van de gevallen binnen de twee werkdagen. De aanvrager mag trouwens niet starten met het uitvoeren van de werken vooraleer hij het volledige pakket heeft ontvangen”.

Niet duur

Een planaanvraag is betalend, maar goedkoop. Liesbeth Rombouts:

KLIP omvat zowel het openbaar als het privéterrein. Afhankelijk van de grootte van het gebied kost de aanvraag 5 (0-200 m²) of tien (> 200 m²) euro. Om het handelbaar te houden werd een maximumzone van 100.000 m² bepaald. De meeste professionele aanvragers zijn actief in de wegenbouw en nutssector. 60% van de planaanvragen betreft zones die groter zijn dan 200 m². We vermoeden echter dat er voor veel werken in kleine zones geen plannen worden aangevraagd. Dit kan zware gevolgen hebben inzake aansprakelijkheid en verzekering.

Eenvoudig

De gegevens kunnen op drie manieren bekeken worden. Sinds 1 april 2015 worden ze via de online viewer digitaal verdeeld. Met de professionele account (er bestaat ook een particuliere account) kunnen de plannen eenvoudig online geraadpleegd worden. Liesbeth Rombouts:

Mobiel internet is niet overal beschikbaar op werven. Daarom ontwikkelden we een app die volledig offline werkt. De kaart bekijken, op de leidingen klikken voor meer informatie, lagen aan- en uitzetten, extra documenten openen of details schetsen…: het is allemaal mogelijk. Wie op de werf niet over een tablet of laptop beschikt kan via de online viewer tot slot ook een papieren versie maken. Het grote nadeel is echter dat men ter plekke niet kan doorklikken om bijvoorbeeld de diameter of kleur van een leiding te zien en zo mogelijks essentiële informatie mist.

klip.vlaanderen.be

Blijf verbonden met Athumi