Skip to content

Het vernieuwde GIPOD blaast zijn eerste kaarsje uit

Lees alles over het succesverhaal van het vernieuwde GIPOD en hoe het de mobiliteitshinder op het openbaar domein transparanter maakt. Ontdek de ervaringen van betrokken partijen en de toekomstige ontwikkelingen voor een efficiënter gebruik. Meer weten? Bezoek nu onze website!

Op 21 januari vorig jaar ging het vernieuwde GIPOD in productie. GIPOD maakt alle gegevens over geplande mobiliteitshinder op het openbaar domein publiek beschikbaar voor hergebruik. Met 420.172 geregistreerde innames in 2021 – ruim een verdubbeling tegenover 2020 – wordt duidelijk dat heel wat nutsbedrijven, gemeenten en domeinbeheerders de trein niet gemist hebben.

We spraken met Claudia Carrissemoux, Stad Kortrijk, Hilde Beeckmans, voorzitter VRN, Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, en Oliver May – Product owner GIPOD over verleden, heden en toekomst van GIPOD.

Hoe het groeide

“In de aanloop naar deze nieuwe versie konden we meedenken over de mogelijkheden en aanpassingen die deze versie zou kunnen omvatten in verschillende werkgroepen”, vertelt Claudia Carrissemoux van de stad Kortrijk. “Dat alleen al was een enorme verrijking.  De vele contacten met andere steden en gemeenten en nutsmaatschappijen leverden interessante discussies op waarin gezocht werd naar compromissen tussen beide partijen. Dit  gaf ons meer inzicht en begrip voor de verschillende partijen en standpunten.”

Oliver May, Product owner GIPOD, blikt terug op een geslaagde in-productiename:

Het was de kers op de taart voor het vele werk en voorbereiding van de voorbije jaren. In een virtuele ‘war-room’ werkte het team de verschillende stappen uit het release-draaiboek af. De integratoren werden via een rechtstreeks communicatiekanaal op de hoogte gebracht van elke stap, om zo hun omschakeling naadloos te laten aansluiten, met succes. Een dikke pluim voor het volledige GIPOD-team, om dit - in volle corona-crisis - tot een goed einde te brengen.

Claudia Carrissemoux:

De overgang van de oude naar de nieuwe versie van GIPOD is vlot verlopen, dankzij het GIPOD-team bij Digitaal Vlaanderen die heel geduldig en neutraal alles in goede banen hebben geleid. We merken dat er, door de vereenvoudigde manier van invoeren, meer kleine werken terug te vinden zijn in GIPOD. De mogelijkheid om nu ook signalisatiemachtigingen aan te vragen via GIPOD is voor vele steden en gemeenten die niet beschikken over een eigen platform een grote meerwaarde.

Toekomstige uitdagingen

“Het vernieuwde GIPOD heeft een stevige basis gelegd, de technische bouwblokken zijn klaar”, vervolgt Oliver May. “De uitdaging voor het komende jaar: deze bouwblokken aan elkaar binden en inpassen in de processen van de diverse GIPOD-gebruikers. Een huzarenstuk dat zonder de reeds bewezen inzet van al onze stakeholders onmogelijk zal zijn.”

Claudia Carrissemoux:

We kijken ook zeker uit naar de toekomst waarin het bv. mogelijk zal zijn om verschillende werken aan elkaar te koppelen waardoor je een duidelijker beeld zal krijgen over de totaliteit van de werken.

Hilde Beeckmans van de VRN blikt ook naar de toekomst:

In 2022 verwachten we de invoering van heel wat nieuwe functionaliteiten. Daarnaast zal ook het wettelijk kader in werking treden. Het zal dan ook een cruciaal overgangsjaar zijn wat betreft het gebruik van GIPOD 2.0. Zowel de nutsbedrijven en aannemers als de steden en gemeenten zullen ontdekken hoe efficiënt ze kunnen werken met deze gloednieuwe functionaliteiten, zoals de aanvraag van vergunningen.

We rekenen erop dat we ook nu, net als in het voortraject, van elkaar flexibiliteit en begrip kunnen verwachten en ook ondersteuning, zodat de nieuwe digitale manier van werken voor alle partners een win – win betekent. Om te komen tot een 100% optimalisatie van de digitale mogelijkheden van GIPOD en de verbonden andere e-tools zullen er in 2022 ook heel wat evaluaties dienen te gebeuren met mogelijk verbeteringen en aanpassingen tot gevolg.

Zo is er bijvoorbeeld de impact van het twee-sporen-beleid inzake digitale signalisatievergunningen en de connectie met GIPOD. Deze wisselwerking en impact dient in 2022 zeker bekeken en besproken te worden om er 100% efficiëntie voor alle betrokkenen uit te halen: indieners van vergunningen en verleners.

De plannen voor de betrokken partijen voor 2022 zijn duidelijk: het digitale nog verder optimaliseren, zodat ze met de vrijgekomen tijd elkaar hopelijk weer veilig in life kunnen ontmoeten om verdere concrete specifieke afspraken te maken rond zaken die niet via digitale e-tools en automatisatie kunnen geregeld worden. E-tools - ook GIPOD - zijn ondersteunend om vlotter & sneller het werk gedaan te krijgen. Ze zijn geen doel op zich.

Hier vindt u meer informatie over het GIPOD.

Blijf verbonden met Athumi