Skip to content

Data-ecosystemen mogelijk maken

Data-ecosystemen zijn waardeketens waar gegevens van meerdere partijen op basis van op voorhand gemaakte afspraken veilig en vlot kunnen stromen. Zo kunnen bedrijven en sectoren samenwerken en bereiken ze meer met minder. We hanteren een ‘leading by example’-aanpak die de ontwikkeling en het beheer van nieuwe ecosystemen ondersteunt.

Trust Hero Visual

Wat is een data-ecosysteem?

Data-ecosystemen zijn een cruciale schakel in de data-economie. Binnen zo’n ecosysteem kunnen organisaties, consumenten en overheden gecontroleerd en veilig gegevens uitwisselen. Hierdoor kunnen data sneller stromen, hergebruikt worden, en uiteindelijk het leven gemakkelijker maken. 

We bouwen deze data-ecosystemen op verschillende pijlers:  

 • Componenten en oplossingen die zorgen voor technische connectiviteit waardoor de data kan stromen van data provider naar data consumer. We werken onafhankelijk van technologie en stellen de business behoeften centraal. 
 • Semantische interoperabiliteit van data door toepassing van internationale en open standaarden waardoor data over businesscontexten heen interpreteerbaar en inzetbaar is. 
 • Organisatorische afspraken zodat partners in een ecosysteem, waar strikt noodzakelijk, de nodige processen inrichten of aanpassen. 
 • Een afgesproken governancemodel dat de partners toelaat om elk van bovenstaande onderdelen van het afsprakenstelsel op te zetten, op te volgen en waar nodig bij te sturen.  

Deze aanpak zorgt voor een gelijk speelveld waardoor bedrijven nieuwe kansen voor innovatie en groei kunnen grijpen door gebruik te maken van één of meerdere data spaces die opgebouwd worden.

De voordelen van een data-ecosysteem

Data-ecosystemen bieden een groot aantal voordelen voor bedrijven en sectoren die de mogelijkheden van de data-economie willen benutten:  

 • Cross-sectorale oplossingen door data uit silo’s te halen en makkelijker te kunnen delen. 
 • Betere en goedkopere oplossingen voor elke deelnemende partij omdat een ketenbenadering wordt toegepast. 
 • Binnen een data-ecosysteem kunnen nieuwe partners sneller toetreden. 
 • Gedeelde investeringen verlagen de kosten per deelnemende partij. 

Wij zijn de verbindende factor bij een data-ecosysteem

Om een data-ecosysteem op te zetten moeten verschillende belangen en doelen verenigd worden. We brengen partijen samen en vervullen de rol van betrouwbare partner bij de creatie van data-ecosystemen. [link naar pagina betrouwbare partner]. Als neutraal overheidsbedrijf werken we binnen een juridisch kader dat zekerheid biedt aan bedrijven, sectoren en consumenten. Zo zijn we decretaal verplicht om de consumenten en bedrijven controle te geven over hun data in de data-ecosystemen die we creëren. Door als eerste in Europa een productieomgeving voor persoonlijke datakluizen op basis van de Solid-standaard op te zetten, bieden we Vlaanderen een grote voorsprong aan in de ontwikkeling van data spaces waar persoonsgegevens in omgaan.

Ten slotte heeft ons bedrijf een bewezen trackrecord. We hebben duurzame data-ecosystemen ontwikkeld en gerealiseerd, die hun maatschappelijke en economische meerwaarde bewezen hebben. 

We bouwen hierop verder bij de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en bij het begeleiden van verschillende partijen met nieuwe ideeën. We werken hiervoor al samen met verschillende toonaangevende partners. Hierdoor kunnen wij efficiënt inschatten welke data nodig zijn in nieuwe data-ecosystemen, waar deze data zich bevinden en hoe we deze kunnen laten stromen.   

We helpen u met uw dataproject

Samen met u werken we in verschillende stappen naar de realisatie van uw dataproject:

 • Voortraject: we bepalen samen het potentieel en de haalbaarheid van probleem dat u wilt oplossen en wie betrokken partij is. Het dataproject mag niet marktverstorend zijn en een neutrale derde partij moet noodzakelijk zijn.
 • Businesscase: we onderzoeken samen de technische, juridische en organisatorische vragen, ook interoperabiliteit komt aan bod en potentiële ecosysteempartners.
 • Projectfase: we bieden verschillende mogelijkheden zoals de ontwikkeling en beheer van een nieuw data-ecosysteem, de aansluiting op één van onze data space-componenten voor uw project (bijvoorbeeld data attestation service, bouwstenen van VSDS, ...) of ook de implementatie in een Solid Sandbox-omgeving, opgezet als een testplatform om de haalbaarheid van vooraf bepaalde Soliddoelstellingen in de praktijk te testen. Business partners kunnen het platform inzetten als validatiestap naar het uitwerken van een productiecase.

Onze rol wordt bepaald naargelang de businesscase. Als er al een uitgewerkte businesscase is, dan leveren wij bijvoorbeeld alleen platform en platformcomponenten of datakluizen. Onze producten en diensten leveren wij op maat.

Wilt u snel uit de startblokken schieten in de data-economie? Hebt u een businessidee waarvoor u data nodig heeft? Wilt u een van onze componenten van data spaces gebruiken om uw project te realiseren?  

Ontdek onze oplossingen
Wat is een data-ecosysteem?

Binnen een data-ecosysteem kunnen bedrijven, consumenten, organisaties en overheden in alle vertrouwen data uitwisselen. Het resultaat is dat de partijen binnen het ecosysteem veel gemakkelijker kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het grote voordeel is dat dit ook cross-sectoraal werkt en nieuwe innovaties in de hand werkt.

Hoe komt een ecosysteem voor data tot stand?

Een onafhankelijke en betrouwbare derde partij brengt alle partners bij elkaar, faciliteert op het vlak van infrastructuur, biedt het wettelijke kader en garandeert interoperabiliteit en governance op alle niveaus. Het resultaat is dat partijen binnen het data-ecosysteem eenvoudig kunnen samenwerken en vraaggestuurd nieuwe producten, diensten, technologieën en innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen.

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol data-ecosysteem?

Een succesvol data-ecosysteem vereist een veelzijdige aanpak die de technische, juridische en organisatorische uitdagingen van het effectief beheren en benutten van data aanpakt. Door best practices toe te passen en sterke partnerschappen op te bouwen tussen verschillende belanghebbenden, kunnen organisaties een duurzaam en schaalbaar data-ecosysteem creëren dat innovatie, groei en maatschappelijke voordelen stimuleert.

Uiteindelijk gaat het om vertrouwen, transparantie en controle dankzij een goede infrastructuur, wettelijke kaders, interoperabiliteit en een goed werkend beheer en bestuur. De initiatieven rond data spaces ondersteunen bovendien de schaalbaarheid van deze ecosystemen op Europees vlak.

Wat levert een data-ecosysteem op voor de partners?

De digitale transformatie heeft een immense impact op onze samenleving, op steeds meer sectoren en bedrijven. Deze kunnen de uitdagingen steeds moeilijker op zichzelf aanvliegen. Data stroomt bovendien over de grenzen van sectoren en landsgrenzen heen, wat het quasi onmogelijk maakt voor zelfs grote sectoren en bedrijven om hierin een eigenstandige aanpak te hanteren. Deelname aan een data-ecosysteem kan een opwaartse spiraal van waardecreatie en innovatie creëren waar alle betrokken partners baat bij hebben.

Door samen te werken en gegevens te delen, kunnen partners nieuwe groeikansen ontsluiten, de efficiëntie en effectiviteit verbeteren en positieve sociale en milieueffecten tot stand brengen. Daarvoor is het nodig dat de nodige infrastructuur gebouwd wordt, de data kan stromen en het geheel juridisch en organisatorisch helemaal op punt staat.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.