Skip to content

Athumi als facilitator van data-ecosystemen

Data-ecosystemen zijn waardeketens waar data van meerdere partijen op basis van gemaakte afspraken veilig en vlot stromen. Zo kunnen bedrijven en sectoren samenwerken en bereiken ze meer met minder. We hanteren een ‘leading by example’-aanpak die de ontwikkeling en het beheer van nieuwe ecosystemen ondersteunt.

Wat is een data-ecosysteem?

Data-ecosystemen zijn een cruciale schakel in de data-economie. Binnen zo’n ecosysteem kunnen organisaties, consumenten en overheden gecontroleerd en veilig gegevens uitwisselen. Hierdoor kunnen data sneller stromen en hergebruikt worden.

We bouwen deze data-ecosystemen op verschillende pijlers:  

  • Componenten en oplossingen die zorgen voor technische connectiviteit waardoor de data kan stromen van databron naar datagebruiker.
  • Semantische interoperabiliteit van data door het gebruik van internationale en open standaarden (zoals bvb. OSLO) waardoor data over businesscontexten heen interpreteerbaar is. 
  • Organisatorische afspraken zodat partners in een ecosysteem, waar strikt noodzakelijk, de nodige processen inrichten of aanpassen. 
  • Een afgesproken governancemodel dat de partners toelaat om elk van bovenstaande onderdelen van het afsprakenstelsel op te zetten, op te volgen en waar nodig bij te sturen.  

Deze aanpak zorgt voor een gelijk speelveld waardoor bedrijven nieuwe kansen voor innovatie en groei kunnen grijpen door gebruik te maken van één of meerdere data spaces die opgebouwd worden.

De voordelen van een data-ecosysteem

Data-ecosystemen bieden een groot aantal voordelen voor bedrijven en sectoren die de mogelijkheden van de data-economie willen benutten:  

  • Cross-sectorale oplossingen door data uit silo’s te halen en makkelijker te kunnen delen. 
  • Betere en goedkopere oplossingen voor elke deelnemende partij omdat een ketenbenadering wordt toegepast. 
  • Binnen een data-ecosysteem kunnen nieuwe partners sneller toetreden. 
  • Gedeelde investeringen verlagen de kosten per deelnemende partij. 

De verbindende factor bij een data-ecosysteem

Om een data-ecosysteem op te zetten moeten verschillende belangen en doelen verenigd worden. We brengen partijen samen en vervullen de rol van betrouwbare partner bij de creatie van data-ecosystemen. 

Als neutraal overheidsbedrijf werken we binnen een juridisch kader dat zekerheid biedt aan bedrijven, sectoren en consumenten. Zo zijn we decretaal verplicht om de consumenten en bedrijven controle te geven over hun data in de data-ecosystemen die we creëren. 

Pionier in Europa

Door als eerste in Europa een productieomgeving voor persoonlijke datakluizen op basis van de Solid-standaard op te zetten, bieden we Vlaanderen een grote voorsprong aan in de ontwikkeling van data spaces waar persoonsgegevens in omgaan.

Wat is een data-ecosysteem?

Binnen een data-ecosysteem kunnen bedrijven, consumenten, organisaties en overheden in alle vertrouwen data uitwisselen. Het resultaat is dat de partijen binnen het ecosysteem veel gemakkelijker samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het grote voordeel is dat dit ook cross-sectoraal werkt en innovatie stimuleert.

Hoe komt een data-ecosysteem tot stand?

Een onafhankelijke en betrouwbare derde partij brengt alle partners bij elkaar, faciliteert op het vlak van infrastructuur, biedt het wettelijke kader en garandeert interoperabiliteit en governance op alle niveaus. 

Het resultaat is dat partijen binnen het data-ecosysteem eenvoudig samenwerken en vraaggestuurd nieuwe producten, diensten, technologieën en innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen.

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol data-ecosysteem?

Een succesvol data-ecosysteem vereist een veelzijdige aanpak die de technische, juridische en organisatorische uitdagingen van het effectief beheren en benutten van data aanpakt.

Wat levert een data-ecosysteem op voor de partners?

De digitale transformatie heeft een immense impact op onze samenleving, op steeds meer sectoren en bedrijven. Deze kunnen de uitdagingen steeds moeilijker zelf aanpakken. Data stroomt over de grenzen van sectoren en landsgrenzen heen, wat het quasi onmogelijk maakt voor sectoren en bedrijven om hierin een onafhankelijke aanpak te hanteren. Deelname aan een data-ecosysteem leidt tot een opwaartse spiraal van waardecreatie en innovatie waar alle betrokken partners bij winnen.

Samenwerking en datadeling biedt nieuwe groeikansen, efficiëntie en effectiviteit én kan leiden tot positieve sociale en milieueffecten. 

Blijf verbonden met Athumi