Skip to content

Business accelerator voor innovatieve datatoepassingen

De data-economie biedt bedrijven kansen om nieuwe innovaties te brengen en te groeien, ook buiten de markten waarin bedrijven tot nog toe actief zijn. We kunnen bedrijven helpen om data als grondstof voor innovatie en duurzame groei te benutten. Samen maken we van Vlaanderen dé ‘leading datatech’-regio in Europa en de wereld.

Data Hero Visual

Go-to-market voor nieuwe datatoepassingen versnellen

Slimme en innovatieve datatoepassingen beantwoorden aan een toenemende maatschappelijke en economische behoefte. Ze dienen tevens rekening te houden met de nieuwe realiteit waarbij bedrijven en consumenten controle willen houden over wat er met hun data gebeurt. Ons bedrijf heeft de ambitie om deze transformatie naar een nieuwe Europese platformeconomie te begeleiden en te versnellen.

We doen dit door de toegangsdrempels voor bedrijven te verlagen op verschillende manieren:

  • We brengen als neutrale partij organisaties bij elkaar over sectoren heen, creëren vertrouwen en zorgen voor een volledigere oplossing van een specifieke problematiek.
  • Wij bieden oplossingen die gebaseerd zijn op een volledige afstemming van de vier niveaus van interoperabiliteit zoals gedefinieerd door de Europese Commissie. Vanzelfsprekend zijn onze oplossingen in lijn met de vigerende wettelijke kaders op regionaal, nationaal en Europees niveau.
  • We zijn ‘leading by example’ op het vlak van het opzetten van nieuwe datagedreven ecosystemen met een positieve businesscase waarbij elke deelnemer een duidelijke en duurzame ‘win’ krijgt

Interoperabiliteit maakt datasamenwerking mogelijk

We zetten in op oplossingen waarbij de gegevens uitwisselbaar zijn tussen de verschillende actoren in het ecosysteem van de Europese data spaces. Om dit te borgen, zetten we in op technische, semantische, organisatorische en juridische interoperabiliteit. Deze verschillende soorten interoperabiliteit zijn nodig om een naadloze samenwerking te garanderen tussen de verschillende partijen in het ecosysteem, binnen de geïntegreerde governance van Athumi.

Integrated governance

Wettelijke interoperabiliteit is gericht op een afgestemde wetgeving en het voorkomen van mogelijke beperkingen op juridisch vlak. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door de onze rol als databemiddelingsdienst te benutten. Ons bedrijf kan helpen bij het voorkomen van mogelijke juridische obstakels door het faciliteren van de uitwisseling van data tussen verschillende partijen.

Organisatorische interoperabiliteit is gericht op afgestemde processen en het omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het opzetten van digitale ecosystemen. Hierbij wordt voortgebouwd op onze kennis en goede praktijken en de ecosystemen die reeds operationeel zijn zoals het KLIP, het GIPOD en het Vastgoedinformatieplatform.

Semantische interoperabiliteit heeft als doel het vlot vinden en uitwisselen van betekenisvolle informatie zonder dat er een vertaalslag nodig is. Dit kan worden bereikt door het ontwikkelen van datastandaarden op basis van de beproefde OSLO-methodiek.

Tot slot is er nog de technische interoperabiliteit. Hierbij ligt de focus op de technische koppelingen tussen verschillende systemen. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door afstemming met initiatieven zoals IDSA en Gaia-X.

Om te toetsen of we op de juiste weg zijn met deze verschillende soorten interoperabiliteit, gebruiken we het European Interoperability Framework als toetsingskader. Dit zorgt ervoor dat we een duidelijk referentiekader hebben om onze inspanningen te meten en te evalueren.

Door deze aanpak te hanteren, zijn we ervan overtuigd dat we de nodige garanties kunnen bieden voor de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende actoren in het ecosysteem binnen de Europese Data Spaces. Dit zal leiden tot een naadloze samenwerking tussen de verschillende partijen en een efficiënter gebruik van data.

Data stroomt over de grenzen van sectoren en lidstaten heen. De Europese Commissie wil net als voor diensten en goederen een eengemaakte markt voor data realiseren. Hiertoe zullen in lijn met de Data Governance Act (DGA) negen data spaces worden opgezet. We geven concreet invulling aan deze plannen van de Europese Commissie.

"Wij verbinden spelers op de markt en zijn de ontbrekende, onafhankelijke schakel in de markt om data veilig en vlot te laten samenwerken."

Björn De Vidts

Transitiemanager Athumi

Uw businessidee versnellen

Samen met u werken we in verschillende stappen naar de realisatie van uw dataproject.

  • Voortraject: we bepalen samen het potentieel en de haalbaarheid van probleem dat u wilt oplossen en wie betrokken partij is. Het dataproject mag niet marktverstorend zijn en een neutrale derde partij moet noodzakelijk zijn.
  • Businesscase: we onderzoeken samen de technische, juridische en organisatorische vragen, ook interoperabiliteit komt aan bod en potentiële ecosysteempartners.
  • Projectfase: we bieden verschillende mogelijkheden zoals de ontwikkeling en beheer van een nieuw data-ecosysteem, de aansluiting op één van onze data space-componenten voor uw project (bijvoorbeeld data attestation service, bouwstenen van VSDS, ...) of ook de implementatie in een Solid Sandbox-omgeving, opgezet als een testplatform om de haalbaarheid van vooraf bepaalde Soliddoelstellingen in de praktijk te testen. Business partners kunnen het platform inzetten als validatiestap naar het uitwerken van een productiecase.

Onze rol wordt bepaald naargelang de businesscase. Als er al een uitgewerkte businesscase is, dan leveren wij bijvoorbeeld alleen platform en platformcomponenten of datakluizen. Onze producten en diensten leveren wij op maat.

Wilt u snel uit de startblokken schieten in de data-economie? Hebt u een businessidee waarvoor u data nodig heeft? Wilt u een van onze componenten van data spaces gebruiken om uw project te realiseren?

Ontdek onze oplossingen
Wat zijn de voordelen van een business accelerator voor datasamenwerking?

Een business accelerator creëert een data-ecosysteem met meerdere partijen. Dat kunnen ook concurrenten van elkaar zijn. In een veilige omgeving kunnen zij specifieke data uitwisselen, ook buiten de sectoren waar zij tot nog toe actief zijn en dat werkt nieuwe innovaties in de hand.

Hoe kan datasamenwerking de time-to-market van nieuwe diensten verkorten?

Voor bepaalde innovaties is de beschikbaarheid van specifieke gegevens cruciaal. Wanneer een bedrijf die data niet heeft, moet het die zelf verzamelen of aankopen. Slimme datadeling tussen partijen kan helpen om hieraan tegemoet te komen. Door standaardisatie van uitwisseling gebeurt dit bovendien efficiënter zodat kostbare tijd wordt gewonnen.

Wat zijn de uitdagingen in verband met het delen van gegevens en de beveiliging?

Gegevens moeten technisch en semantisch uitwisselbaar zijn, er is vertrouwen nodig tussen partijen in het data-ecosysteem en de juridische kaders en governance moeten glashelder vastliggen. We zijn actief op al deze domeinen en heeft aangetoond in meerdere realisaties dat data-samenwerking buitengewone kansen biedt voor bedrijven.

Wat zijn de best practices voor het implementeren van datatoepassingen?

Het opzetten van een nieuwe datatoepassing begint met een analyse om de scope te bepalen, zowel voor het verdienmodel als de technische kant van de zaak. Alle betrokken partijen bakenen in overleg de grenzen van het project af. Van daaruit kan de ontwikkeling starten.

Onze specifieke expertise op gebied van datasamenwerking komt tot uiting in de manier waarop afspraken, governance, technologie, software en de juridische kant van de zaak gestructureerd aangepakt worden voor een efficiënte time-to-market.

Bekijk onze projecten en zie in welke branches al succesvol wordt samengewerkt in de data-economie.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.