Skip to content

Athumi als Europees koploper

Interoperabiliteit en data spaces zijn de kern van de Europese datastrategie en noodzakelijk voor de realisatie van de ééngemaakte Europese datamarkt. Athumi is op dit vlak pionier in Vlaanderen en Europa. We zorgen – in lijn met het Europese kader - voor meer standaarden, meer vertrouwen en winwin-situaties om data vlot en veilig te laten stromen op Europees niveau.

Vlaanderen aan de top in datatech

Door onderzoek en innovatie van wereldklasse, toonaangevende bedrijfsinitiatieven en een sterk digitaal ecosysteem, is Vlaanderen een aantrekkelijke keuze voor elk ‘slim’ bedrijf dat wilt meedraaien in de data-economie. 

Vlaanderen wordt door de Europese Commissie al meer dan tien jaar aanzien als koploper op het vlak van het laten stromen van data, dit onder andere door het OSLO-interoperabiliteitsprogramma. 

Via de relanceplanning investeerde Vlaanderen zeer sterk in de Smart en Personal Data Space die bedrijven toelaten om vlot aan te sluiten op de ééngemaakte Europese datamarkt. 

Data Governance Act, een essentiële pijler van de Europese datastrategie

De Data Governance Act (DGA) biedt een kader om het vertrouwen in vrijwillige datadeling ten behoeve van bedrijven en burgers te vergroten. De DGA is een sectoroverschrijdend instrument dat tot doel heeft overheidsdata ruimer open te stellen voor hergebruik, datadeling tussen bedrijven onderling te stimuleren en het gebruik van data voor altruïstische doeleinden te bevorderen. 

Een governancemodel binnen DGA is het aanbieden van databemiddelingsdiensten. Dit zijn diensten die de uitwisseling of het gezamenlijke gebruik van gegevens door bedrijven mogelijk maken. 

Athumi is één van de eerste partijen die als neutrale partij databemiddelingsdiensten aanbiedt. Als overheidsbedrijf hebben we een wettelijke opdracht om persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsdata slim en veilig uit te wisselen, met behoud van volledige controle en transparantie voor wie zijn data via de governance van Athumi deelt.

Erkend MyData Global Operator

MyData Global is een internationale non-profitorganisatie die individuen maximale zelfbeschikking geeft over hun gegevens. Zo kunnen mensen zelf kiezen met wie, wanneer en hoe ze hun persoonlijke gegevens laten samenwerken en ontstaat er een eerlijke relatie tussen individuen en organisaties.

We zijn een erkende MyData Operator. We implementeren de MyData-governance en bouwen daardoor mee aan interoperabiliteit tussen operatoren in de Personal Data Space. 

"Het is een digitale renaissance die door Europa waait. Niet de overheid heeft het alleenrecht over data. Niet een paar grote bedrijven. Het is de mens zelf die de ultieme controle verdient over de eigen gegevens."

Raf Buyle

Innovation Lead Athumi

Data spaces: dé hefboom voor de digitale toekomst van Europa

We hebben een faciliterende rol in dit nieuwe speelveld. We zorgen voor een vlotte aansluiting van bedrijven op Europese data spaces.

Gemeenschappelijke Europese data spaces:

  • brengen relevante data-infrastructuren en governance samen om datadeling te vergemakkelijken
  • implementeren tools en diensten voor datadeling waarmee diverse organisaties gegevens kunnen bundelen, verwerken en delen
  • bundelen energiezuinige en betrouwbare cloudcapaciteiten en gerelateerde diensten
  • omvatten governancestructuren die compatibel zijn met EU-wetgeving en die op een transparante en eerlijke manier de rechten bepalen met betrekking tot toegang tot en verwerking van de gegevens
  • verbeteren de beschikbaarheid, kwaliteit en interoperabiliteit van gegevens, zowel binnen specifieke instellingen als tussen sectoren

Wij passen uw initiatief perfect aan op de Europese regelgeving en de best practices van de International Data Spaces Association (IDSA). Deze organisatie vormt de toekomst van de wereldwijde digitale economie. Ons veilige systeem voor het delen van data biedt alle deelnemers de mogelijkheid om de volledige waarde van hun data te benutten.

Wat is het doel van de Data Governance Act?

De Data Governance Act (DGA) is een nieuwe EU-verordening die in 2020 door de Europese Commissie is voorgesteld om een wettelijk kader voor de Europese datamarkt tot stand te brengen. 

De wetgeving heeft tot doel het laten samenwerken van data in verschillende sectoren en tussen verschillende organisaties te bevorderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat gegevens worden beschermd. 

De gegevensuitwisseling moet dus op een transparante, veilige en verantwoorde manier verlopen, terwijl de voordelen ervan zorgen voor innovatie en economische groei in de Europese Unie.

Welke waarborgen zijn er om op ethische en verantwoorde wijze data te laten samenwerken?

Onder de Data Governance Act zullen aanbieders van databemiddelingsdiensten worden aangewezen als tussenpartijen die het laten samenwerken van gegevens tussen verschillende organisaties vergemakkelijken.

Databemiddelingsdiensten zullen worden onderworpen aan een reeks bijkomende regels en vereisten:

  • Alleen kosten aanrekenen verbonden aan data-uitwisseling.
  • De data niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschikbaarstelling aan datagebruikers.
  • De data niet verrijken of waarde toevoegen, alleen converteren om de interoperabiliteit te bevorderen of indien de datagebruiker dit verzoekt.
  • Databemiddelingsdiensten worden verstrekt via een afzonderlijke rechtspersoon gevestigd in de EU (of buiten de EU met een wettelijke vertegenwoordiger).

Vanzelfsprekend gelden ook de regels voor gegevensbescherming, die trouwens voor iedereen gelden.

Wat is de doelstelling van de International Data Spaces Association?

De International Data Spaces Association (IDSA) is op een missie om de toekomst van de wereldwijde, digitale economie te creëren met International Data Spaces (IDS), een veilig, soeverein systeem voor het laten samenwerken van gegevens waarin alle deelnemers de volledige waarde van hun gegevens kunnen realiseren.

IDSA maakt nieuwe ‘slimme diensten’ en innovatieve bedrijfsprocessen mogelijk voor bedrijven en bedrijfstakken, terwijl de zelfbepaalde controle over het gebruik van gegevens (gegevenssoevereiniteit) in handen blijft van de gegevensverstrekkers.

Blijf verbonden met Athumi