Skip to content

Het Europees kader voor datastromen

Interoperabiliteit en data spaces zijn de kern van de Europese datastrategie en noodzakelijk voor de realisatie van de eengemaakte Europese datamarkt. Athumi verzet al geruime tijd binnen deze domeinen de bakens in Vlaanderen en Europa. We zorgen – in lijn met het Europese kader - voor meer standaarden, meer vertrouwen en winwin-situaties om data vlot en veilig te laten stromen op Europees en internationaal niveau.

Vlaanderen is Europees koploper in datatech

Door onderzoek en innovatie van wereldklasse, toonaangevende bedrijfsinitiatieven en een sterk digitaal ecosysteem, is Vlaanderen een aantrekkelijke keuze voor elk ‘slim’ bedrijf dat op zoek is naar zijn volgende grote stap in de data-economie. Vlaanderen wordt door de Europese Commissie reeds meer dan tien jaar gezien als een koploper op het vlak van het laten stromen van data, dit onder andere door het OSLO-interoperabiliteitsprogramma. Via de relanceplanning investeerde Vlaanderen zeer sterk in de Smart en Personal Data Space die bedrijven toelaten om vlot aan te sluiten op de ééngemaakte Europese datamarkt en te schitteren in de data-economie. 

Data Governance Act, een essentiële pijler van de Europese datastrategie

De Data Governance Act (DGA) biedt een kader om het vertrouwen in vrijwillige gegevensuitwisseling ten behoeve van bedrijven en burgers te vergroten. De DGA is een sectoroverschrijdend instrument dat tot doel heeft overheidsdata ruimer open te stellen voor hergebruik, de gegevensdeling tussen bedrijven onderling te stimuleren en het gebruik van data voor altruïstische doeleinden te bevorderen. Een governancemodel binnen DGA is het aanbieden van databemiddelingsdiensten. Dit zijn diensten die de uitwisseling of het gezamenlijke gebruik van gegevens door bedrijven mogelijk maken. 

Ons bedrijf is één van de eerste partijen die als neutrale partij databemiddelingsdiensten ambieert. Als overheidsbedrijf hebben we een wettelijke opdracht om persoonsgegevens en gevoelige bedrijfsdata slim en veilig uit te wisselen, met behoud van volledige controle en transparantie voor wie zijn data via de governance van Athumi deelt.

Erkend MyData Global Operator

MyData Global is een internationale non-profitorganisatie die individuen maximale zelfbeschikking geeft over hun gegevens. Zo kunnen mensen zelf kiezen met wie, wanneer en hoe ze hun persoonlijke gegevens laten samenwerken en ontstaat er een eerlijke relatie tussen individuen en organisaties.

We zijn een erkende MyData Operator. We implementeren de MyData-governance en bouwen daardoor mee aan interoperabiliteit tussen operatoren in de Personal Data Space. 

"Het is een digitale renaissance die door Europa waait. Niet de overheid heeft het alleenrecht over data. Niet een paar grote bedrijven. Het is de mens zelf die de ultieme controle verdient over de eigen gegevens."

Raf Buyle

Lead Innovation Athumi

Data spaces zijn dé hefboom voor de digitale toekomst van Europa

We hebben een faciliterende rol in dit nieuwe speelveld, door partijen te verbinden en onze producten te delen. We zorgen voor een vlotte aansluiting van bedrijven op Europese data spaces en data-economie.

Gemeenschappelijke Europese data spaces:

  • brengen relevante gegevensinfrastructuren en governance-kaders samen om gegevenspools en -deling te vergemakkelijken
  • implementeren gegevensdelingstools en -diensten voor het bundelen, verwerken en delen van gegevens door een open aantal organisaties
  • federeren energiezuinige en betrouwbare cloudcapaciteiten en gerelateerde diensten
  • omvatten governancestructuren die compatibel zijn met relevante EU-wetgeving en die op een transparante en eerlijke manier de rechten bepalen met betrekking tot toegang tot en verwerking van de gegevens
  • verbeteren de beschikbaarheid, kwaliteit en interoperabiliteit van gegevens, zowel in domeinspecifieke instellingen als tussen sectoren

Onze producten en oplossingen laten bedrijven veilig samenwerken met consumenten en overheden, waardoor nieuwe datagedreven ecosystemen en cross-sectorale innovaties ontstaan. We stemmen uw initiatief naadloos af op Europese regelgeving en de goede praktijken van de International Data Spaces Association (IDSA), die de toekomst van de wereldwijde digitale economie vormgeeft. Dit veilige, soevereine systeem voor gegevensdeling stelt alle deelnemers in staat de volledige waarde van hun gegevens te realiseren.

Bekijk onze oplossingen
Wat is het doel van de Data Governance Act?

De Data Governance Act (DGA) is een nieuwe EU-verordening die in 2020 door de Europese Commissie is voorgesteld om een wettelijk kader voor de Europese gegevensruimte tot stand te brengen. De wetgeving heeft tot doel het laten samenwerken van gegevens in verschillende sectoren en tussen verschillende organisaties te bevorderen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat gegevens worden beschermd. De gegevensuitwisseling moet dus op een transparante, veilige en verantwoordelijke manier verlopen, terwijl de voordelen ervan zorgen voor innovatie en economische groei in de Europese Unie.

Welke waarborgen zijn er om op ethische en verantwoorde wijze data te laten samenwerken?

Onder de Data Governance Act zullen aanbieders van databemiddelingsdiensten worden aangewezen als tussenpartijen die het laten samenwerken van gegevens tussen verschillende organisaties vergemakkelijken.

Databemiddelingsdiensten zullen worden onderworpen aan een reeks bijkomende regels en vereisten:

  • Alleen kosten aanrekenen verbonden aan gegevensuitwisseling.
  • De gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschikbaarstelling aan gegevensgebruikers.
  • De gegevens niet verrijken of waarde toevoegen, alleen converteren om de interoperabiliteit te bevorderen of indien de gegevensgebruiker dit verzoekt.
  • Databemiddelingsdiensten worden verstrekt via een afzonderlijke rechtspersoon gevestigd in de EU (of buiten de EU met een wettelijke vertegenwoordiger).

Vanzelfsprekend gelden ook de regels voor gegevensbescherming, die trouwens voor iedereen gelden. De regelgeving garandeert veilige en transparante datastromen, mede dankzij de gestandaardiseerde manieren om gegevens tussen verschillende organisaties uit te wisselen.

Wat is de doelstelling van de International Data Spaces Association?

De International Data Spaces Association (IDSA) is op een missie om de toekomst van de wereldwijde, digitale economie te creëren met International Data Spaces (IDS), een veilig, soeverein systeem voor het laten samenwerken van gegevens waarin alle deelnemers de volledige waarde van hun gegevens kunnen realiseren.

IDSA maakt nieuwe ‘slimme diensten’ en innovatieve bedrijfsprocessen mogelijk voor bedrijven en bedrijfstakken, terwijl de zelfbepaalde controle over het gebruik van gegevens (gegevenssoevereiniteit) in handen blijft van de gegevensverstrekkers.

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.