Skip to content

Athumi als betrouwbare partner

Vertrouwen is noodzakelijk om datatoepassingen mogelijk te maken. We zorgen ervoor door op te treden als neutrale derde partij, in de rol van ‘ecosysteem-facilitator’ die de juiste partijen bij elkaar brengt om gecompliceerde problemen gezamenlijk en gecoördineerd aan te pakken met een oplossing die Europees kan schalen. Elke deelnemer blijft hierbij in controle over de data die ingebracht wordt in het ecosysteem.

Vertrouwen is key

De data-economie ontwikkelen vereist dat data meer inzetbaar wordt door meer bedrijven in meer toepassingen. Dat vereist vertrouwen. Een gebrek aan vertrouwen leidt tot minder datadeling en betekent dus een rem op de groei van de data-economie.

De data-paradox

Bedrijven hebben te kampen met een laag vertrouwen van consumenten om data te delen. Uit de digimeter van imec blijkt dat meer dan 7 op 10 Vlamingen bedrijven onvoldoende vertrouwen met hun persoonlijke data. Tegelijkertijd willen consumenten heel graag nieuwe digitale diensten gebruiken die hen het leven makkelijker kunnen maken. Deze data-paradox hindert de ontwikkeling van de Vlaamse data-economie. Bedrijven spenderen hierdoor noodgedwongen meer tijd aan het zoeken naar databronnen dan aan het ontwikkelen van schaalbare innovatieve toepassingen. 

Het is tijd om dat vertrouwen te herstellen. Het is de voedingsbodem waarop de data-economie kan groeien. De gebruiker moet:

  • erop kunnen vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn (veiligheid)
  • inzicht hebben in zijn data en de partijen die er toegang tot hebben (transparantie)
  • de volledige controle hebben over wie zijn data kan inzien en gebruiken (controle)

Alleen zo kunnen consumenten, bedrijven én overheden met een gerust hart de stap naar een data-economie zetten. Een data-economie waar consumenten in alle veiligheid kunnen deelnemen aan nieuwe datagedreven diensten, zonder de controle over hun data af te geven. Een data-economie waar bedrijven op dit vertrouwen kunnen verder werken om innovatieve digitale diensten naar de consument te brengen.

Nood aan een neutraliteit

We opereren als een betrouwbare partner die als neutrale derde partij een faciliterende rol opneemt en op vraag optreedt bij het ontwikkelen en beheren van nieuwe data-ecosystemen.

Deze rol is uiteraard ook juridisch verankerd. Als neutraal overheidsbedrijf hebben wij een duidelijk decretaal kader waarbinnen we kunnen opereren. Dit werkterrein is afgebakend na uitvoerig overleg met privacyinstanties en -experten, bedrijven, overheden en academici, en vastgelegd in het oprichtingsdecreet.

Onze decretale rol onderschrijft volledig het Europese kader waardoor we ook kunnen deelnemen aan projecten buiten Vlaanderen. De Data Governance Act (DGA) zorgt voor een krachtig mechanisme voor het hergebruik van bepaalde categorieën beschermde overheids­gegevens, meer vertrouwen in databemiddelings­diensten en een groter data-altruïsme in de hele Europese Unie.

De verordening is een belangrijk onderdeel van de Europese datastrategie, die erop gericht is de data-economie te ondersteunen. Ons bedrijf is één van de eerste partijen die als neutrale partij databemiddelingsdiensten ambieert.

Blijf verbonden met Athumi