Skip to content

Betrouwbare partner voor veilige datastromen

Vertrouwen is noodzakelijk om datatoepassingen mogelijk te maken. We zorgen ervoor door op te treden als neutrale derde partij, in de rol van ‘ecosysteem-facilitator’ die de juiste partijen bij elkaar brengt om gecompliceerde problemen gezamenlijk en gecoördineerd aan te pakken met een oplossing die Europees kan schalen. Elke deelnemer blijft hierbij in controle over de data die ingebracht wordt in het ecosysteem.

Privacy Hero Visual

Vertrouwen is essentieel voor de data-economie

De data-economie ontwikkelen vereist dat data meer inzetbaar wordt door meer bedrijven in meer toepassingen. Dat vereist vertrouwen. Een gebrek aan vertrouwen zorgt ervoor dat er minder data gedeeld wordt en dat zet een rem op innovatie.

Bedrijven hebben te kampen met een laag vertrouwen van consumenten om data te delen. Uit de digimeter van imec blijkt dat meer dan 7 op 10 Vlamingen bedrijven onvoldoende vertrouwen met hun persoonlijke data. Tegelijkertijd willen consumenten heel graag nieuwe digitale diensten gebruiken die hen het leven makkelijker kunnen maken. Deze data-paradox hindert de ontwikkeling van de Vlaamse data-economie. Bedrijven spenderen hierdoor noodgedwongen meer tijd aan het zoeken naar databronnen dan aan het ontwikkelen van schaalbare innovatieve toepassingen. 

Het is tijd om dat vertrouwen te herstellen. Het is de voedingsbodem waarop de data-economie kan groeien. De gebruiker moet:

  • erop kunnen vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn (veiligheid)
  • inzicht hebben in zijn data en de partijen die er toegang tot hebben (transparantie)
  • de volledige controle hebben over wie zijn data kan inzien en gebruiken (controle)

Alleen zo kunnen consumenten, bedrijven én overheden met een gerust hart de stap naar een data-economie zetten. Een data-economie waar consumenten in alle veiligheid kunnen deelnemen aan nieuwe datagedreven diensten, zonder de controle over hun data af te geven. Een data-economie waar bedrijven op dit vertrouwen kunnen verder werken om innovatieve digitale diensten naar de consument te brengen.

Een neutrale, onafhankelijke en betrouwbare partner

We opereren als een betrouwbare partner die als neutrale derde partij faciliterend en op vraag optreedt bij het ontwikkelen en beheren van nieuwe data-ecosystemen.

Deze rol is uiteraard ook juridisch verankerd. Als neutraal overheidsbedrijf hebben wij een duidelijk decretaal kader waarbinnen we kunnen opereren. Dit werkterrein is afgebakend na uitvoerig overleg met privacyinstanties en -experten, bedrijven, overheden en academici, en vastgelegd in het oprichtingsdecreet.

Onze decretale rol onderschrijft volledig het Europese kader waardoor we ook kunnen deelnemen aan projecten buiten Vlaanderen. De Data Governance Act (DGA) zorgt voor een krachtig mechanisme voor het hergebruik van bepaalde categorieën beschermde overheids­gegevens, meer vertrouwen in databemiddelings­diensten en een groter data-altruïsme in de hele Europese Unie.

De verordening is een belangrijk onderdeel van de Europese datastrategie, die erop gericht is de data-economie te ondersteunen. Ons bedrijf is één van de eerste partijen die als neutrale partij databemiddelingsdiensten ambieert.

Facilitator voor uw dataprojecten en businessinnovaties

We nemen de rol van facilitator op: onze expertise rond de data-economie zetten we in om nieuwe infrastructuren te ontwikkelen en te helpen beheren. Dit zijn onder meer platformen die veilige datastromen in een data-ecosysteem mogelijk maken. Ons bedrijf heeft nooit een zakelijk belang bij de data die we laten samenwerken in deze oplossingen en zorgt ervoor dat de gebruikers de controle over hun data behouden.

Onze toegevoegde waarde voor uw business is drieledig:

  • een betrouwbaar fundament waarop uw data-ecosysteem kan bogen
  • de digitale componenten en platformen waardoor uw toepassing razendsnel klaar is voor de markt
  • de governance om op alle oplossingsniveaus te voldoen aan de EU-richtlijnen

Samen met u werken we in verschillende stappen naar de realisatie van uw dataproject:

  • Voortraject: we bepalen samen het potentieel en de haalbaarheid van probleem dat u wilt oplossen en wie betrokken partij is. Het dataproject mag niet marktverstorend zijn en een neutrale derde partij moet noodzakelijk zijn.
  • Businesscase: we onderzoeken samen de technische, juridische en organisatorische vragen, ook interoperabiliteit komt aan bod en potentiële ecosysteempartners.
  • Projectfase: we bieden verschillende mogelijkheden zoals de ontwikkeling en beheer van een nieuw data-ecosysteem, de aansluiting op één van onze data space-componenten voor uw project (bijvoorbeeld data attestation service, bouwstenen van VSDS, ...) of ook de implementatie in een Solid Sandbox-omgeving, opgezet als een testplatform om de haalbaarheid van vooraf bepaalde Soliddoelstellingen in de praktijk te testen. Business partners kunnen het platform inzetten als validatiestap naar het uitwerken van een productiecase.

Onze rol wordt bepaald naargelang de businesscase. Als er al een uitgewerkte businesscase is, dan leveren wij bijvoorbeeld alleen platform en platformcomponenten of datakluizen. Onze producten en diensten leveren wij op maat.

Wilt u snel uit de startblokken schieten in de data-economie? Hebt u een businessidee waarvoor u data nodig heeft? Wilt u een van onze componenten van data spaces gebruiken om uw project te realiseren?

Ontdek onze oplossingen

Op zoek naar een partner voor datasamenwerking?

Reken op een betrouwbare datasamenwerking. We helpen u graag met uw dataproject.