Skip to content

De ecosysteem-aanpak van Athumi

Vertrouwen is essentieel voor datatoepassingen. Wij fungeren als neutrale derde partij, een 'ecosysteem-facilitator', en brengen de juiste partijen sectoroverschrijdend bij elkaar om gezamenlijk complexe problemen het hoofd te bieden met schaalbare oplossingen.

Bewezen werkwijze voor veilige data-ecosystemen die renderen

In data-ecosystemen worden gegevens van verschillende partijen veilig en efficiënt uitgewisseld op basis van vooraf gemaakte afspraken. Dit bevordert samenwerking tussen bedrijven en sectoren, waardoor ze meer kunnen bereiken met minder inspanning. Onze aanpak, gebaseerd op het principe van 'leading by example', ondersteunt de ontwikkeling en het beheer van nieuwe ecosystemen.

 1. Pre-analyse:
  in deze fase onderzoeken we de behoeften van de markt grondig, om na te gaan of er een mogelijkheid/bereidheid is tot het vormen van een ecosysteem.
 2. Business case:
  als blijkt uit de pre-analyse dat er waarde kan gecreëerd worden in het ecosysteem onderzoeken we welke partijen bijdragen aan die waarde en in welke hoedanigheid.
 3. Sandbox:
  wanneer spelers uit de industrie nood hebben om samen te experimenteren met nieuwe technologie kan dit via de Athumi Sandbox-omgeving.
 4. Community building:
  beslissingsnemers, frontrunners en verschillende economische sectoren bij elkaar brengen is een deel van de strategie die we voeren om tot meer datasamenwerking te komen.
 5. Data & ecosysteem governance:
  we richten de nodige data- en ecosysteem governance processen in en beheren ze. Tegelijk overleggen we over datastandaarden i.s.m. Digitaal Vlaanderen.
Athumi illustratie technologieen web

Veilig samenwerken rond data

Dataplatformen

Meer data laten samenwerken leidt tot betere dienstverlening en innovatieve producten. Kwalitatieve data zijn echter moeilijk beschikbaar, onder meer omdat ze vertrouwelijk zijn, niet gestandaardiseerd of persoonsgegevens bevatten. Athumi ontwikkelt en beheert verschillende dataplatformen die efficiëntie en tijdswinst genereren voor de gebruikers ervan.

Blijf verbonden met Athumi